Název stroje Typ opravy
FNG 63 CNC Střední oprava stroje