Název stroje Typ opravy
MCFHD 80 CNC Generální oprava stroje a modernizace