Název stroje Typ opravy
FREP 16×45 Střední oprava stroje