Název stroje Typ opravy
FRP 10×45 Střední oprava stroje