Název stroje Typ opravy
FGSV 50 Generální oprava stroje a modernizace