Název stroje Typ opravy
WALDRICH COBURG rovinná bruska Střední oprava stroje