Název stroje Typ opravy
FRZ 8×40 Generální oprava stroje