Název stroje Typ opravy
JÚS I. Generální oprava stroje a modernizace
JÚS II. Generální oprava stroje a modernizace