Název stroje Typ opravy
MCFHD80 Generální oprava stroje