Název stroje Typ opravy
WHN 9 B Generální oprava stroje