Název stroje Typ opravy
FCH 63 SCA Střední oprava stoje s modernizací