Název stroje Typ opravy
FCR 50 NC MEFI Generální oprava stroje