Název stroje Typ opravy
W 100 A Generální oprava stroje