Název stroje Typ opravy
FS 100 K/A3 Střední oprava stroje