Název stroje Typ opravy
WHO 11 CNC Střední oprava stroje
WHN 13,4 B CNC Střední oprava stroje
MCFHD 80 CNC Generální oprava stroje a modernizace