Název stroje Typ opravy
FGSQ 63 CNC Střední oprava stroje