Název stroje Typ opravy
JÚS I. Výroba stroje
JÚS II. Výroba stroje
10 ks válcovačka závitů řízení SIMATIC Generální oprava stroje