Název stroje Typ opravy
FS 100 O/A3 Střední oprava stroje