Název stroje Typ opravy
FGSV 50 Generální oprava stroje a modernizace
FNGQ 63 CNC Generální oprava stroje
FSQ 80 H/V/A2 Střední oprava stoje
FSQ 80 H/V/A3 CNC Střední oprava stoje
FRM 6X30 Střední oprava stroje