Název stroje Typ opravy
FSQ 100 OR/DI Střední oprava mechanické časti