Název stroje Typ opravy
FRM 6×35 Generální oprava stroje a modernizace