Název stroje Typ opravy
FS 80 S/A3 CNC, 5 os Střední oprava stroje + Generální oprava hlavy S
FFQ 100 O/A Střední oprava mechanické časti, Generální oprava hlavy O